Treball per assignatures amb grups reduïts.

Què aporta?

Durant les classes es treballarà una sola matèria explicant tot el temari d’aquesta. Es prepararan els exercicis a fer, s’estudiarà cada tema i s’estudiarà el temari pels exàmens.
Les classes sempre es realitzaran en grups reduïts per a facilitar l’atenció del professor als alumnes. A més a més, si tens un petit grup d’amics que voleu treballar una mateixa matèria, podeu crear un grup conjunt de treball amb ells.
El professor no es limitarà a explicar el temari o ajudar els alumnes. Tenim material propi, exercicis extres i demès recursos per poder complementar l’aprenentatge.

Classes per assignatures

Amb le snostres classes per assignatures els alumnes poden treballar aquelles matèries que els hi sigui d’interès, ja sigui amb el treball continuat durant el curs, o bé durant un període concret abans dels exàmens.

El professor realitzarà classe explicant el temari, no només realitzant exericics. Així mateix, a Tàgores disposem d’apunts propis per a cada assignatura que permetran complementar les explicacions i els exercicis, amb la finalitat de poder explicar de la millor manera possible el temari.

Dirigit a alumnes d’ESO i Batxillerat

 

 

Contacta!

Creus que les nostres classes et poden anar bé?

Vine a conèixer-nos i assabenta't de tot allò amb el que et podem ajudar!
Contacta!