Com ho fem

Amb recursos, materials i apunts propis. T’ajudaran a comprendre l’assignatura, aprendre-la i aprovar-la.

A través del reforç positiu.

Fent una atenció individualitzada i personalitzada.

Adaptant la metodologia a cada contingut i alumne.

Fent que l’alumne sigui un agent actiu del seu aprentatge.