Curs Tècniques d’Estudi I

Accedeix a cadascuna de les sessions preparades seguint l’ordre numèric previst. Podràs marcar una sessió com a finalitzada una vegada l’hagis completada.
Cada sessió està pensada per tenir una durada d’entre 20 i 40 minuts, et recomanem establir una rutina d’una sessió diària de dilluns a divendres.