Instal·lacions

Tenim unes instal·lacions còmodes i diferents. Tenim quatre sales de tamanys diferents, les classes 1, 2, π i 4.

Cada classe està equipada amb taules i cadires disposades en forma de U, de manera que tots els alumnes queden al voltant del professor, que se situa al centre.

Cada classe disposa de pissarra i prestatgeries amb el material necessari.